Chiang Kai-shek

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

Chiang Kai-shek

/tǽ kaiék, dj/
蒋介石しょうかいせき, チヤンチエシー(1887-1975):中華民国(台湾)総統(1950-75)(また((ピンイン))Jiang Jie・shi)

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例