Sitka spruce

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

Sít・ka sprúce

/sítk/
《植物》ベイトウヒ(米唐桧), アラスカトウヒ:樹齢400年に及ぶものもある.
[Sitkaはアラスカの町の名]

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例