asyndeton

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

a・syn・de・ton

/síndtn | æsínditn/
[名][U]《修辞学》接続詞省略. ⇒PARATAXIS, SYNDETON
as・yn・det・ic
/sindétik/
[形]

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例