plio-

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

pli・o- , ple・o-

/pláiou-, plái-//plíou-, plí-/
「さらに」.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例