whoring

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

whor・ing

/hri/
[名][U]((古風))買春
  • drinking, gambling and whoring
    飲む, 打つ, 買う.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例