Ausritt

プログレッシブ 独和辞典の解説

Aus•ritt, [áυsrIt]

[男] (-[e]s/-e) 馬で出かけること;遠乗り.

[◇aus|reiten]

出典 プログレッシブ 独和辞典プログレッシブ 独和辞典について 情報 | 凡例